Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tepelné izolace

Tepelné izolace jsou látky, které mají nízkou tepelnou vodivost. Tato vlastnost jim umožňuje "bránit" tepelné výměně mezi vyhřátým prostorem našeho domova a studeným vzduchem venku (v letních měsících je tomu naopak). Pro porovnání účinnosti tepelných izolací se používá fyzikální veličina součinitel tepelné vodivosti λ. Čím nižší je hodnota součinitele tepelné vodivosti tím lépe daná izolace "brání" v tepelné výměně, tedy menší tloušťka izolace s nižším součinitelem tepelné vodivosti má stejné izolační schopnosti jako větší tloušťka izolace s vyšším součinitelem tepelné vodivosti.

Tepelné izolace z čedičového a skelného vlákna

Díky jejich reakci na oheň A1 a A2, propustností pro vodní páry ("dýchají") a odolnosti vyšším teplotám než u pěnového polystyrenu jsou produktově nejbohatší skupinou. Minerální tepelné izolace jsou vyráběny ve formátu desek nebo pásů (role) desky o různých rozměrech i v rolích. Je tedy důležité zvážit nejen vlastnosti materiálu (tepelné, akustické, pevnostní, případně zatížení stavby), ale také rozměr a jemu přizpůsobit konstrukci nebo vybrat rozměr vhodný do konstrukce (např. zateplení mezi trámy).

Tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS

Ve stavitelství se používá polystyren zejména v deskách o plošném rozměru 0,5 x 1,0 metru. Tloušťky jsou různé - dle potřeby (cca od jednoho do cca 30 centimetrů). Pěnový polystyren (EPS) se takto osvědčil například v tepelných izolacích domů (fasád) nejčastěji EPS 70F (EPS 70F - jde o výrobky dle stejné ČSN). Číslo v názvu pěnového polystyrenu značí pevnost v tlaku v kPa (kilopascal) na 1 metr čtvereční - 50, 70, 100, 150, 200.
Označení písmeny:
Z - základní - do podlah, kde není vyžadovaná vysoká přesnost v rozměrech desky
S - stabilizovaný - použití pro tepelné izolace střech
- u polystyrénu S a Z v pevnostech 70 a 100 dochází u některých výrobců ke sjednocení, kdy jsou vyráběny jen polystyreny řady S
F - fasádní - pro kontaktní zateplovací systému ETICS. Zde se požaduje maximální přesnost rozměrů desek (tolerance v úhlopříčkách desky max. 2 mm).

Extrudovaný polystyren XPS

Hlavní předností extrudovaného polystyrenu (XPS) je jeho velmi nízká nasákavost a vysoká pevnost v tlaku, proto je používán na spodní části staveb (sokly), ploché střechy atd. Desky z extrudovaného polystyrenu jsou nejčastěji s polodrážkou (1265x615 mm) nebo kolmou hranou (1250x650 mm) a používají se nejčastěji na sokly (se zdrsněným povrchem pro lepší přilnutí lepidla) a střechy nebo podlahy (desky s polodrážkou). Vyrábí se extruzí (vytlačováním) taveniny krystalového polystyrenu za současného sycení zpěňovadlem, které po uvolnění tlaku umožní na konci vytlačovací hubice napěnění materiálu. Extrudovaný polystyren má tedy strukturu jako „molitan", nejsou to stlačené jednotlivé kuličky pěnového polystyrenu, které větší či menší silou z desky vyloupnete.