Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Technické izolace Rockwool

Technické izolace z kamenné vlny Rockwool slouží pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci trubních vedení, zásobníků, kotlů, výměníků, vzduchotechnických potrubí, klimatizace, kouřovodů, komínů, výfuků, apod. Jejich využití zajistí na jedné straně výrazné úspory energie a na straně druhé maximální bezpečnost budov i jejich uživatelů.

Nejdůležitějším úkolem izolací při průmyslovém použití je tepelná ochrana technologických zařízení a snižování tepelných ztrát samotných zařízení a rozvodů tepla. Z této skutečnosti vyplývá, že jejich ochranu je nutné zabezpečit izolačními materiály odpovídajícími provzozním podmínkám daného zařízení.

Izolační desky Rockwool:

Technické izolace Rockwool ve formě desek jsou určeny především pro izolaci průmyslových zásobníků, kotlů a pecí, turbín, komínů, výfuků a vzduchotechnického potrubí. Jsou schopny odolávat provozním teplotám až do výše 700 °C. Při zvýšených nárocích na akustické vlastnosti nebo mechanickou odolnost povrchu jsou ideální volbou izolační desky s povrchovou úpravou. Další technické izolace Rockwool v deskách (v závorce uvádíme starší název): Prorox SL 920 (Techrock 40), Prorox SL 930 (Techrock 60), Prorox SL 950 (Techrock 80), Prorox SL 960 (Techrock 100), Prorox SL 970 (Techrock 120).

Lamelové izolační rohože Rockwool:

Lamelové rohože se doporučují pro izolaci potrubí, průmyslových zásobníků, bojlerů a vzduchotechnického potrubí. Jejich použitím je zaručena tepelná, zvuková i protipožární ochrana zmíněných zařízení. Vhodnou volbou je skružovatelná rohož Larock 40 ALS opatřená hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS). Pro maximální úsporu času i nákladů na montáž je nejlepším řešením Klimafix se samolepicí vrstvou pro rychlou fixaci přímo na ocelový lakovaný nebo pozinkovaný plech. Techniké izolace Rockwool s ALS polepem (v závorce uvádíme starší název): Larock 40 ALS, Prorox LM 930 ALU (Larock 55 ALS), Larock 65 ALS.

Izolační rohože Rockwool na drátěném pletivu:

Izolační rohož Rockwool Prorox WM. Rohože na drátěném pletivu se aplikují zejména jako tepelná izolace průmyslových zásobníků, kotlů a pecí, turbín, komínů a výfuků. Pro potrubí jsou zároveň využívána jako protihluková izolace a v neposlední řadě se stávají účinnou protipožární ochranou vzduchotechnického potrubí. Řešení po všech zmíněných stránkách přináší komprimovaná rohož Prorox WM 950, která navíc díky kompaktnímu, dvojitému obalu významně šetří čas i náklady v průběhu nakládky i vykládky. Izolační rohože Rockwool na drátěném pletivu (v závorce uvádíme starší název): Prorox WM 950 (Rockwool WM 80), Prorox WM 960 (Rockwool WM 100), Prorox WM 950 ALU (Rockwool WM 80 ALU), Prorox WM 960 ALU.