Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Technické izolace Isover

IZOLACE POTRUBÍ

Izolace rozvodů tepla a teplé vody menších průměrů lze provádět izolačními pouzdry s polepem hliníkovou fólií - Izotub s AL polepem. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Přelepením příčných spojů mezi jednotlivými izolačními pouzdry hliníkovou páskou se získá uzavřený a nepropustný povrch izolace. Potrubní rozvody větších průměrů se nejčastěji izolují lamelovými rohožemi ORSTECH LSP H (výrobek z kamenné vlny) nebo Isover ML 3 (výrobek ze skelné vlny), případně je možné použít rohože na pletivu Isover Orstech DP 65, Isover Orstech DP 80, Isover DP 100.

IZOLACE VZDUCHOTECHNIKY

Technické izolace Isover na vzduchotechnických potrubích plní funkci tepelnou, protipožární, akustickou a lze ji částečně použít i pro zamezení kondenzace v místech, kde potrubí prochází chladnějšími místnostmi. Během roku může nastat období (v zimě při nízkých teplotách), kdy izolace VZT potrubí může být považována za izolaci chladovou (tzn. hrozí riziko kondenzace na vnějším povrchu, např. na přívodním potrubí čerstvého vzduchu vedoucí přes vytápěnou místnost). V takovém případě je na zvážení projektanta, zda použít izolaci z minerální vlny. Při náhradě minerální vlny syntetickým kaučukem je nutné požárně technické posouzení. Vhodnými materiály na provádění izolací potrubí vzduchotechniky jsou lamelové pásy ORSTECH LSP H, nebo rohož Isover ML 3 na pletivu Isover Orstech DP 65, Isover Orstech DP 80, Isover DP 100 nebo desky  ORSTECH LSP H s hliníkovým polepem.

POŽÁRNĚ ODOLNÁ VZT POTRUBÍ

Isover nabízí na českém trhu již několik let osvědčený izolační systém Orstech, kterým je možné zvýšit požární odolnost VZT potrubí kruhového i čtyřhranného. Ve spolupráci s Dánským zkušebním institutem DBI proběhlo široké spektrum náročných testů podle evropské normy EN 1366-1 a tak je nyní možné i na českém trhu nabídnout izolační systém pro požárně odolná potrubí U Protect. Podobně jako u izolací z kamenné vlny, která je vyráběna v Častolovicích, je i izolace Protect nehořlavá s bodem tání vyšším než 1000 °C. Z požárního hlediska jsou tedy výrobky Isover jedním z nejbezpečnějších materiálů, konstrukce takto chráněné mají vyšší požární odolnost.

Izolační systém Isover Orstech

Jednovrstvým kladením izolace je možné docílit požární odolnost 15, 30, 45 a 60 minut pro svislou i vodorovnou orientaci u čtyřhranných i kruhových potrubí pro potrubí typu A podle ČSN EN 1366-1. Izolace čtyřhranného vzduchovodu je provedena deskami Orstech 65 H (s AL polepem) – pro svislou orientaci pro všechny požární odolnosti až do EI 60 je užita tloušťka 40 mm, pro vodorovnou orientaci do EI 45 se používá taktéž tloušťka desek 40 mm, pro vodorovné potrubí s EI 60 pak tloušťka 60 mm. Pro kruhová potrubí s požární odolností EI 60 se navrhují lamelové rohože Orstech LSP PYRO jednotné tloušťky 50 mm. Izolace se kotví navařovacími trny s kloboučky. Mezi velké výhody izolačního systému Orstech patří výrazné zjednodušení provedení ucpávky – v místě průchodu konstrukcí oddělující požární úseky není nutno do VZT potrubí vkládat rozpěru. Toto řešení nejvíce odpovídá provedení v praxi a přináší s sebou výhodu zjednodušené montáže VZT potrubí. Dovoluje totiž smontovat celou větev potrubí najednou a požárně-dělicí konstrukci pak postavit kdekoliv bez rizika chybného umístění, čímž je zajištěna variabilita umístění stěn při změnách dispozic během užívání objektu.

IZOLACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Jedná se o izolování výměníků, pecí, nádrží, bojlerů, skladovacích sil, výfuků, technologických rozvodů apod. Vhodný výrobek je nutné volit podle průřezu, tepelného namáhání, způsobu připevnění izolantu ke konstrukci a požadavku na povrchovou úpravu. Pro potrubí a zakřivené plochy je možné použít lamelové pásy ORSTECH LSP H a Isover ML 3 či izolační rohože na pletivu Isover Orstech DP 65, Isover Orstech DP 80, Isover DP 100. Pro izolaci rovných ploch jsou vhodné izolační desky Orstech 45, Orstech 65, Orstech 100 (typ desky dle teplotního zatížení), které mohou mít povrchovou úpravu polepem hliníkovou fólií, nebo netkanou textilií.

IZOLACE KOTLŮ

Izolace kotlů patří k nejnáročnějším aplikacím, které se v průmyslu vyskytují. Stěny kotlů bývají vystaveny vysokým teplotám (500 – 600 °C). Pro izolaci kotlů se doporučuje aplikovat izolace ve více vrstvách se střídavým uspořádáním z důvodu zamezení tepelných mostů. Jako první vrstva v kontaktu s horkým povrchem se vždy dává materiál s větší objemovou hmotností (s větší odolností proti působení vysokých teplot). Důvodem je, že materiály s vyšší objemovou hmotností lépe izolují při vysokých teplotách než materiály s nižší objemovou hmotností. Podle tvaru a teploty povrchu se pro izolaci kotlů používají buď desky vyšších objemových hmotností Orstech 65 a Orstech 100  (pro izolování kotlů s plochými stěnami) nebo rohože na drátěném pletivu Isover Orstech DP 65, Isover Orstech DP 80, Isover DP 100 (pro izolování válcových kotlů).

IZOLACE KOMÍNŮ

Izolace komínů je u stavebních systémů přímo dodávána výrobcem. Ve spolupráci se specializovanými prodejci technických izolací nabízíme izolace komínových vložek vyřezávaných z bloků vyrobených z minerální plsti Isover. Desky mají vyfrézované drážky pro přesnou a snadnější aplikaci do komínových systémů. Rozměry izolace (tloušťka desky a velikost vyfrézovaných drážek v závislosti na průměru kouřovodu) jsou dodávány podle požadavků zákazníka. Pro nesystémové použití, tj. izolace kouřovodů, se používají rohože na drátěném pletivu Isover Orstech DP 65, Isover Orstech DP 80, Isover DP 100 nebo desky Orstech 45, Orstech 65 a Orstech 100 pro obdélníkové průřezy kouřovodů.

IZOLACE CHLADOVÉ

Nejdůležitější funkcí izolačního materiálu pro chladící techniku je ochrana před kondenzací a omezení energetických ztrát po celou dobu životnosti technologického zařízení. Srážení vlhkosti je velmi vážným problémem, protože vyvolává korozi a jiné stavební vady. Kromě toho může stále kapající kondenzát narušit pracovní režimy. Proto je výběr druhu izolačního materiálu pro chladicí zařízení a výpočet jeho správné minimální tloušťky důležitou prací projektanta. Izolaci z minerálních vláken lze doporučit na izolování zařízení, jehož povrchová teplota je vyšší než teplota rosného bodu. To zamezí kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu izolace a v izolaci.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY TECHNICKÝCH IZOLACÍ

Požadované množství izolantu s povrchovou úpravou je nutno konzultovat s výrobcem, který má stanoveny podmínky pro minimální odebírané množství těchto typů izolantů. Konkrétní výrobek a jeho tloušťku projektant volí tak, aby maximální teplota na vnějším povrchu izolantu s úpravou nepřesáhla 100 °C. S polepem hliníkovou fólií lze dodat Orstech 45, Orstech 65 a Orstech 100 .